...

...

...

...

...

...

...

...

Informacje dla rodziców

Procedury przyjęcia dziecka
do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego
w Janowie Lubelskim

 

Aby zapisać dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim należy:

  1. Napisać podanie o przyjęcie dziecka do Ośrodka
  2. Przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Czytaj więcej: Informacje dla rodziców