...

...

...

...

...

...

...

...

Historia ORW

 

I tak się zaczęło...
...Od ponad 10 lat budynek „starego szpitala” przy ul. Zamoyskiego 77 był nieużywany.
W pierwszych planach miało być tam przeniesione Starostwo Powiatowe. Później jednak z inicjatywy Starosty Powiatu Janowskiego- Pana Jerzego Bieleckiego postanowiono stworzyć Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy. Decyzję o rozpoczęciu działań zatwierdzili radni w 2011 roku.

  Na adaptację budynku powiat pozyskał fundusze z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z wkładu własnego starostwa.
  Dzięki tym wszystkim funduszom oraz staraniom wielu życzliwych ludzi plan remontu budynku wszedł w życie w 2012 roku. Budynek posiada dwa piętra. Na parterze znajdują się gabinet logopedy, psychologa oraz sale rehabilitacyjne. Na drugim piętrze powstały sale, w których dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach edukacyjno- terapeutycznych oraz rewalidacyjno- wychowawczych. Tam również umieszczona jest stołówka, Sala Doświadczania Świata i Sala Usprawniania Widzenia. Dodatkowo wychowankowie korzystają z Sali Integracji Sensorycznej, znajdującej się na pierwszym piętrze.
  Warto również dodać, iż w budynku zamontowano profesjonalną windę.
  Oprócz Ośrodka w budynku mieszczą się również Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
  Dnia 2 września 2013 roku zadzwonił pierwszy „dzwonek” w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym, który oznajmił rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014, a tym samym dał początek historii, którą cały czas tworzymy...