...

...

...

...

...

...

...

...

Integracja sensoryczna

integr sens 01Sala integracji sensorycznej wyposażona jest w różnorodny sprzęt podwieszany i naziemny, szczególnie do stymulacji przedsionkowej. Proprioceptywnej i dotykowej. Ponieważ każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne, usprawnianie musi więc obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego też sala integracji sensorycznej znajdująca się w naszym ośrdoku, wyposażona jest w sprzęt do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania, skakania, jeżdżenia i inne przyrządy zapewniające ruch całego ciała. Wychowankowie korzystają zatem ze sprzętu, który zapewnia im zarówno ruch liniowy jaki i rotacyjny.

Wśród wykorzystywanego sprzętu jest: platforma, dysk, huśtawka terapeutyczna, konik, parówka, hamak, T- huśtawka, deskorolka terapeutyczna, deska rotacyjna, kołyska, mega – klocki, materace, piłki sensoryczne i rehabilitacyjne, trampolina, ławeczka, drabinki, ścieżki do nauki chodzenia.

Sprzęt do terapii integracji sensorycznej jest stosowany w usprawnianiu wychowanków, u których wystepują zaburzenia tj. mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualna, u dzieci z zaburzeniami mowy, koncentracji uwagi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego.

Zajęcia w sali integracji sensorycznej prowadzone są w formie zajęć indywidualnych.
Dla każdego dziecka konstruowany jest indywidualny program terapeutyczny, ukierunkowany na eliminowanie (lub przynajmniej minimalizowanie) konkretnych problemów rozwojowych.

Zajęcia prowadzi mgr Barbara Kapica, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat nadany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie). Elementy tej metody stosują również nauczyciele- wychowawcy podczas zajęć grupowych.

Podczas zajęć dziecku proponuje się i zachęca je do podejmowania odpowiednich aktywności dostarczających stymulacji przedsionkowej, czucia głębokiego i dotykowej. Zajęcia w sali SI sprawiają dzieciom radość, gdyż wyposażenie przypomina plac zabaw, co zwiększa motywację dziecka, jego zaangażowanie w zabawy i zadania ruchowe. Wykorzystywana jest naturalna skłonność do zabawy, co jest istotnym elementem wpływającym na postęp w usprawnianiu.

mt_gallery:Integracja sensoryczna

Pozytywne skutki zajęć prowadzonych metodą integracji sensorycznej można zauważyć, gdy:

  • poprawia się poczucie rónowagi i koordynacji ruchowej dziecka,
  • zwiększa się świadomość odczuwania własnego ciała, jego ruchu w przestrzeni,
  • rosną umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej,
  • dziecko jest aktywniejsze, chetniej podejmuje się nowych zadań,
  • dziecko wykazuje większą tolerancję dla bodźców dotykowych, słuchowych, węchowych, wzrokowych, równoważnych,
  • rosną umiejętności w zakresie komunikacji,
  • stopniowo maleje u dziecka nadpobudliwość,
  • rośnie poczucie pewności siebie i wiara we własne możliwości.