...

...

...

...

...

...

...

...

Rehabilitacja

Placówka ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej Dzieci przy SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Dodatkowym atutem jest to, że siedziby obu Ośrodków znajdują się w jednym budynku. Dzięki temu wychowankowie korzystają z rehabilitacji cztery razy w tygodniu. Usprawnianie ruchowe odbywa się na podstawie indywidualnego programu terapii, który powstaje przy udziale wszystkich specjalistów z uwzględnieniem wskazań lekarskich. Oddział rehabilitacji wyposażony jest w: laser, sollux, roter, wirówki do hydroterapii, łóżko do masaży, suchy basen z piłkami oraz inny sprzęt specjalistyczny.

mt_gallery:Rehabilitacja