...

...

...

...

...

...

...

...

RYTMIKA

To metoda wychowania muzycznego, której istotą jest taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna.
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę. Odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.


Co daje uczestnictwo w zajęciach z rytmiki?

 • Wpływa na rozwój sprawności fizycznej i umysłowej
 • Poprawia koordynację ruchową
 • Rozwija pamięć  słuchową i wzrokową
 • Wpływa na rozwój mowy ( dzieci chętniej wydają dźwięki lub mówią w czasie ruchu i przy muzyce, niż w bezruchu i ciszy)
 • Pogłębia wiedzę o świecie i bogaci słownictwo
 • Uczy panowania nad własnym ciałem
 • Przygotowuje do wystąpień publicznych, dzięki którym wzrasta pewność  siebie
 • Pomaga zrozumieć  abstrakcyjne pojęcia jak wysoki- niski  dźwięk, czy też szybko-wolno, cicho- głośno, nuty
 • Ułatwia kontakty z rówieśnikami
 • Uczy gry na różnych, prostych  instrumentach muzycznych, np. perkusyjnych
 • Umożliwia kontakt z muzyką na żywo
 • Pomaga w uspołecznianiu
 • Daje poczucie bezpieczeństwa
   

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 mt_gallery:Rytmika