...

...

...

...

...

...

...

...

Terapia ręki

Mała motoryka to wszelkie czynności wykonywane przez palce i dłonie. Jest ona udoskonalana już od pierwszych tygodni życia dziecka. Osoby z niską sprawnością manualną, warto objąć terapią, która pozwoli (w miarę możliwości) w jak największym stopniu zminimalizować deficyty w tym zakresie. Oprócz usprawniania motoryki małej, dodatkową korzyścią terapii ręki jest pozytywne oddziaływanie na ogólny rozwój dziecka, w tym – praca nad koncentracją uwagi oraz wspomaganie kształtowania się mowy. Proponowane podczas zajęć ćwiczenia, mimo że posiadają charakter terapeutyczny, dzięki swej zabawowej formie wywołują w dziecku dużo radości i pozwalają wykazać
się inwencją twórczą. Ta z kolei sprzyja rozwijaniu wyobraźni, co przekłada na całościowy rozwój psychoruchowy.

Prowadzone w Ośrodku zajęcia z terapii ręki mają na celu:

  • stymulowanie czucia,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
  • koordynowane używanie obydwu rąk,
  • rozwijanie precyzji ruchów ręki,
  • kształtowanie umiejętności używania właściwego chwytu podczas wykonywania danej czynności,
  • poznawanie schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • rozwijanie komunikacji,
  • wydłużenie koncentracji uwagi,
  • rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.

Osiągnięcie powyższych celów uzależnione jest od indywidualnych możliwości wychowanka. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.