...

...

...

...

...

...

...

...

Terapia psychologiczna

psycholog01Praca psychologa w OREW obejmuje działania mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży, pracę z rodzicami oraz współpracę ze specjalistami w ramach zespołów terapeutycznych. Podstawą relacji między dzieckiem a psychologiem jest dobry kontakt oraz umiejętność odczytywania niewerbalnych komunikatów, poszukiwanie powiązań między zachowaniem dziecka a przeżywanymi przez niego emocjami.

Praca psychologa to ,,towarzyszenie’’ w drodze poprzez trudną naukę o otoczeniu, innych ludziach, i samym sobie. Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej mają charakter spotkań indywidualnych – są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji oraz atutów dziecka. Podczas terapii wspierany jest również rozwój osobowości, który to proces z uwagi na niepełnosprawność i wynikające z tego ograniczenia bywa istotnie zablokowany. Dlatego duży nacisk kładziemy na wyzwalanie u dzieci autonomii poprzez rozwijanie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów, motywowanie do podejmowania nowych zadań, wyzwań sprzyjających rozwoju poczucia wiary we własne możliwości, stanowczości w działaniu a także cech, które pozwolą na pełny rozwój potencjału dziecka.

Terapia psychologiczna psycholog03 psycholog04